• Natuurlijk beloop: Bij een grotere hoeveelheid achtergebleven lensmateriaal ontstaat een uveitis met secundair glaucoom. Cortexresten en kleine kerndelen kunnen onder behandeling met lokale steroiden resorberen.
  • Verwijzing: U kunt de patiënt eventueel al dezelfde dag insturen voor beoordeling.
  • Behandeling: De beste resultaten worden bereikt met een vitrectomie die tussen de 3 en 7 dagen na ontstaan wordt verricht. De eerste dagen na de cataractextractie is het oog vaak nog te onrustig en de cornea nog oedemateus. Bij een vitrectomie na 7 dagen neemt het risico op chronische complicaties toe.
  • Resultaten: Visus na een maand gemiddeld 0,6; bij 90% visus >= 0,5; bij 50% visus >=0,8.
  • Complicaties: Ablatio retinae < 0,2 %.

c-drn

c-ce