U kunt dit formulier gebruiken voor vragen over patiënten die bij ons bekend zijn. Vanwege de privacy verzoeken we u geen NAW gegevens van de patiënt te vermelden maar alleen de geboortedatum (dd-mm-jjjj) en het geslacht op te geven. Deze informatie is voor ons voldoende om de patiënt te identificeren.Ook vragen over onbekende patiënten of vragen die geen betrekking hebben op een specifieke patiënt kunt u hier stellen.Wij stellen uw reactie op ons functioneren zeer op prijs en zullen met uw suggesties proberen de organisatie te optimaliseren.

geslacht

vraag of feedback

U kunt de rechter muisknop gebruiken om tekst van elders te kopiëren en hier te plakken .
U kunt een afdruk maken voor uw eigen documentatie. Wacht even met printen tot bericht verzonden is.