Dichte glasvochtbloeding.

 • Natuurlijk beloop: Verse, rode bloedingen hebben nog een kans op resorptie. Bij een wit-gele, oudere bloeding is er weinig kans op spontane resorptie. Exsudatieve en proliferatieve componenten van de retinopathie kunnen progressief zijn zonder dat daar controle op mogelijk is.
 • Verwijzing: Op korte termijn als fundus niet te controleren is.
 • Behandeling: Vitrectomie als er bij echografie geen complete achterste glasvochtloslating te zien is. Bij een complete glasvochtloslating kan er in de regel even afgewacht worden of de bloeding de neiging heeft te resorberen.
 • Resultaten: Stabiele situatie voor lange termijn. Visusherstel afhankelijk van de retinaschade.
 • Complicaties: Soms een recidief bloeding die in de regel snel spontaan resorbeert.

Actieve neovascularisatie of fibrovasculaire proliferatie die onvoldoende op lasercoagulatie reageert.

 • Natuurlijk beloop: Recidiverende bloedingen met toenemende fibro-vasculaire proliferatie en tractie.
 • Verwijzing: Zo mogelijk panretinale laser coagulatie tot 2000 coagulaten. Verwijzing op korte termijn.
 • Behandeling: Vitrectomie, eventueel met voorafgaande VEGF injectie.
 • Resultaten: Stabiele situatie voor lange termijn. Visusherstel afhankelijk van de retinaschade.
 • Complicaties: Soms een recidief bloeding die in de regel snel spontaan resorbeert.

Recidiverende glasvochtbloedingen bij inactieve neovacularisatie of inactieve fibrovasculaire prolifaratie.

 • Natuurlijk beloop: De bloedingen, vaak mild, recidiveren door tractie aan neovasculaire vaten die in regressie zijn. Er betaat dan een incomplete achterste glasvochtloslating. Aanvullende lasercoagulatie lost dit probleem niet op. Het verwijderen van het glasvocht voorkomt verdere bloedingen wel.
 • Verwijzing: als de patient de bloedingen als hinderlijk ervaart.
 • Behandeling: Vitrectomie.
 • Resultaten: Stabiele situatie voor lange termijn. Visusherstel afhankelijk van de retinaschade.
 • Complicaties: Soms een recidief bloeding die in de regel snel spontaan resorbeert.

Inactieve fibrovasculaire proliferatie, al dan niet met tractie-ablatio.

  • Natuurlijk beloop: Een inactief uitgeblust beeld is in de regel stabiel tenzij er een defect wordt getrokken en er een gecombineerde tractie-rhegmatogene ablatio ontstaat.
  • Verwijzing: Op korte termijn bij progressie van de ablatio.
  • Behandeling: Vitrectomie, eventueel met voorafgaande anti-VEGF injectie.
  • Resultaten: Stabiele situatie voor lange termijn. Visusherstel afhankelijk van de retina schade.
  • Complicaties: Soms een recidief bloeding die in de regel snel spontaan resorbeert.

Maculaoedeem

 • Natuurlijk beloop: Progressieve visusdaling die in de loop van een jaar irreversibel wordt.
 • Verwijzing: Als bij OCT en fundusscopie vitreo-maculaire tractie en premaculaire membranen te zien zijn.
 • Behandeling: Vitrectomie met verwijderen van de ILM.
 • Resultaten: Meestal verbetert de visus wel iets. Stabiele situatie voor lange termijn. Visusherstel afhankelijk van de retina schade.
 • Complicaties: Ablatio retinae < 0,3 %.